PODCAST I

Nieść ludziom miłość, historia Sióstr Miłosierdzia. Rozmowa z siostrą Aurelią, poprzednią Matką Przełożoną wrocławskiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W 2022 roku będziemy przeżywać rocznicę 160-lecia powstania pierwszego Domu Miłosierdzia w Polsce. Nie każdy wie, że we Wrocławiu w klasztorze sióstr położonym obok Mostu Grunwaldzkiego, znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego autorstwa Adolfa Hyły, stworzony historycznie jeszcze przed tym najbardziej znanym wizerunkiem. Siostry we Wrocławiu na co dzień prowadzą Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt, a w czasie pandemii, kiedy brakowało potrzebnego sprzętu ochronnego wraz z podopiecznymi uszyły ponad czterysta maseczek, które przekazały do szpitala zakaźnego.