W dniu 23 września 2022 roku, fundacja ArteMedia przeprowadziła konferencję o znaczącej tematyce, zatytułowaną „Ambasadorzy dobrego przekazu”. Spotkanie, które skupiło się na krytycznym zjawisku fake newsów, miało na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem fałszywych informacji, szczególnie tych dotyczących wojny na wschodzie i prorosyjskiej propagandy. Wydarzenie, zapoczątkowane rejestracją uczestników o godzinie 10:00, zainaugurowało serię paneli poświęconych aktualnym problemom komunikacji cyfrowej oraz wyzwań związanych z dezinformacją w mediach społecznościowych.

Konferencja rozpoczęła się od zwiedzania stadionu, co stanowiło atrakcyjne wprowadzenie dla uczestników. Połączenia zwiedzania z możliwością pozyskania informacji na temat elementów przekazu informacji podczas wydarzeń sportowych oraz kulturalnych odbywających się na terenie Stadionu Tarczyński Arena Wrocław oraz przybliżenie roli spikera podczas meczów było elementem dodającym atrakcyjności całej konferencji.

Oficjalne przywitanie gości i rozpoczęcie konferencji dało początek pierwszemu z czterech paneli.

Pierwszy panel, skupiający się na problematyce hejtu w Internecie, zaprezentował różnorodne perspektywy dotyczące rozpoznawania i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w cyberprzestrzeni. Następnie, po krótkiej przerwie, rozpoczął się drugi panel poświęcony kulturze języka ojczystego wśród młodzieży, podkreślając znaczenie świadomego używania języka w codziennym życiu.

Trzeci z paneli skupił się na dezinformacji jako narzędziu medialnej manipulacji. Dyskusja ta rzucała światło na sposoby identyfikacji i zwalczania fałszywych informacji. Ostatni panel, który odbył się po krótkiej przerwie, dotyczył roli Internetu jako głównego źródła informacji i wskazywał na metody efektywnego wyszukiwania i selekcjonowania materiałów dostępnych w sieci.

Inicjatywa „Ambasadorzy Dobrego Przekazu” wyróżniała się na tle innych wydarzeń swoją nowatorską formułą. Prelekcje prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin tematycznych, w połączeniu z możliwością zwiedzania stadionu oraz zapewnionym poczęstunkiem, stworzyły unikalne i angażujące doświadczenie dla uczestników.

W piątkowe południe, konferencja stała się areną dla wielu inspirujących rozmów o poszukiwaniu i weryfikowaniu informacji w sieci, dbaniu o kulturę wypowiedzi oraz propagowaniu pielęgnowania języka ojczystego. Organizatorzy skupili się nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale również na budowaniu świadomości społecznej w tych kluczowych obszarach, tym bardziej znaczących w obliczu wojny za wschodnią granicą.

Podziękowania kierowane do prelegentów, partnerów wydarzenia oraz aktywnych uczestników konferencji, świadczą o ogromnym sukcesie tego przedsięwzięcia. Wydarzenie to, będąc okazją do pogłębienia wiedzy na temat dezinformacji w sieci i kultury wypowiedzi, z pewnością zapoczątkowało nową erę w podejściu do edukacji medialnej i cyfrowej w naszym mieście.

Konferencja „Ambasadorzy Dobrego Przekazu” okazała się być ważnym krokiem w edukacji społeczeństwa o zagrożeniach płynących z dezinformacji. Fundacja ArteMedia udowodniła, że zaangażowanie i świadome działania mogą przyczynić się do budowania bardziej świadomej i bezpiecznej przestrzeni informacyjnej.