Cykle odwiedzin w szpitalach, domach pomocy czy uniwersytetach trzeciego wieku w trakcie których młodzi ludzie podejmują się inicjatyw opartych o rozmowę, otwartą dyskusję oraz czytaniu książek osobom starszym. W kontekście działalności kulturalno-dziennikarskiej, idea obywatelskości “ponad wiekowej” znajduje swe odzwierciedlenie w kolejnej z akcji, “Opowiedz nam swoją historię”. Sięgamy do korzeni i prowadzimy serię wywiadów z osobami starszymi, często doświadczonymi.