Uważność społeczną można kształtować poprzez wnikanie w przestrzeń miasta ze słowem, a słowo uczy i kształtuje rzeczywistość. Z tego względu wychodzimy z inicjatywą zebrania grupy inicjatywnej młodych poetów, rzemieślników słowa wraz z działem kulturalnym Fundacji w celu umieszczenia w różnych punktach miasta fragmentów wierszy i utworów poetyckich. W ten sposób działamy ukulturalniająco na społeczeństwo tworząc miejsce na moment refleksji w trakcie codziennego zabiegania, a jednocześnie kształtujemy postawy twórcze aktywizujące młodych ludzi. Poprzez tę inicjatywę chcemy także promować pamięć oraz twórczość poetycką.