Warsztat opierający się na międzypokoleniowości, czyli spotkania organizowane głównie przez młodych (wolontariuszy, członków Fundacji, ekspertów – medioznawców, blogerów, influencerów) dla seniorów. Charakter warsztatowy będzie opierać się o zajęcia dla seniorów skierowane na zwiększenie ich aktywności w mediach społecznościowych, a także możliwości założenia i prowadzenia własnego bloga, na którym można dzielić się swoimi przemyśleniami, przepisami kuchennymi, poezją. Druga część, bardziej teoretyczna dotyczyć będzie modelów komunikacji oraz zagrożeń jakie niesie za sobą proces cyfryzacji życia społecznego.